O mnie

W 2013 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie odbyłem trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Po jej ukończeniu w 2017 r. zdałem końcowy egzamin radcowski, którego pozytywny wynik uprawnia mnie do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Przez cały okres edukacji zdobywałem doświadczenie zawodowe odbywając praktyki w sądach, prokuraturze i organizacjach pożytku publicznego. W trakcie aplikacji radcowskiej nabyłem wiedzę praktyczną w kancelariach prawnych, gdzie zajmowałem się obsługą osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. Pracowałem także w działach prawnych dużych instytucji finansowych o zasięgu ogólnopolskim m.in. na stanowisku prawnika, Administratora Bezpieczeństwa Informacji czy Specjalisty ds. Compliance.

Postanowiłem założyć własną kancelarię, aby świadczyć pomoc prawną dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorców.